Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
90 / 2017 Privind modificarea art 1 din Hotararea Consiliului Local Ucea nr 32 din 25.04.20174 privind utilizarea cantiatatii de 86mc- lemn de lucru specia carpen cu diamentru <24 din partida 3 Golbav pentru incalzire in cadrul Comunei Ucea 2017-09-28
89 / 2017 Privind aprobarea documnetatiei cadastrale de dezmembrare si prima inscriere pentru terenurile inscrise in CF nr 107660 Ucea 7436, 7437/1, 7437/2, 7438, 7726, 7727, 7728,7729, 7734, 7735, proprietatea comunei Ucea 2017-09-28
88 / 2017 Privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Comunei Ucea 2014-2020 2017-09-28
87 / 2017 Privind implementarea proiectului \'\'ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINELE CULTURALE DIN COMUNA UCEA\'\' 2017-09-28
86 / 2017 Privind implementarea proiectului \'\'ACHIZITIE UTILAJE PENTRU S.V.S.U UCEA\'\' 2017-09-28
85 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 2017-09-28
84 / 2017 Privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Comuna Ucea, Scoala Gimnaziala Ucea de Jos si SIRINX MUSIC SRL in vederea implementarii proiectului cultural \'\'SA DESCIFRAM TAINELE MUZICII\'\' 2017-09-28
83 / 2017 Privind aprobarea tranportului dus-intors al elevilor cu microbuzul scolar 2017-09-28
82 / 2017 Privind rezilierea contractului de inchiriere nr 4104/22.10.2008 incheiat intre Comuna Ucea si SC LUDEL COM SRL 2017-09-28
81 / 2017 Privind alegerea unui consilier in calitate de presedinte de sedinta 2017-09-28
80 / 2017 Privind utilizarea cantitatii de 4mc - lemn de lucru specia fag si 6mc lemn de lucru carpen, din partida 104 Ucea pentru incalzire in cadrul comunei Ucea 2017-08-31
79 / 2017 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ucea in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ucea de Jos 2017-08-31
78 / 2017 Privind atribuirea directa a contractului de prestari servicii PFA Stelea Rodica pentru intabulare in Cartea Funciara a Strazilor din localitatea Ucea de Jos 2017-08-31
77 / 2017 Privind atribuirea directa a Contractului de lucrari reparatii la rezima PSI din localitatea Ucea de Sus firmei SC LUMINAR ARPA SRL 2017-08-31
76 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 2017-08-31

Înapoi