Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2016 Privind accesul pe traseul ce trece pe raza Comunei Ucea conform Anexei 1 avand ca obiect implementarea fibrei optice in cadrul proiectului Ro-Net 2016-08-29
19 / 2016 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ucea in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ucea de Jos 2016-08-29
18 / 2016 Privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 1000 lei domnului Bacila Ioan 2016-08-29
17 / 2016 Privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 1000 lei familiei Florea Ionela Violeta 2016-08-29
16 / 2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 2016-08-29
15 / 2016 Privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru loturile de masa lemnoasa fasonata provenite din partida 3755 Golbav, stabilite in baza pretului de referinta,tinandu-se seama de raportul cerere-ofera pe specii si sortimente 2016-07-12
14 / 2016 Privind declararea de utiliate publica de interes local investitia "MODERNIZARE DRUM FORESTIER COMUNA UCEA, JUDETUL BRASOV" 2016-07-12
13 / 2016 Privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta de la locul de domiciliu la Scoala Generala Ucea 2016-07-12
12 / 2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 2016-07-12
11 / 2016 Privind prelungirea valabilitatii PUG al comunei Ucea nr.33131/1999 2016-07-12
10 / 2016 Privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Ucea 2016-07-12
9 / 2016 Privind propunerile facute si rezultatul votului secret exprimat pt alegerea viceprimarului Comunei Ucea 2016-07-12
8 / 2016 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Birsan Horia urmatorul supleant inscris pe lista de candidati al PNL 2016-07-12
7 / 2016 Privind luare actului de demisie a consilierului local Silea Ioan si vacantarea mandatului de consilier local 2016-07-12
6 / 2016 Privind constatarea incetarii inainte de expirarea a duratei normale a mandatului a calitatii de viceprimar al Comunei Ucea a domnului consilier local Silea Ioan ca urmare a demisiei 2016-07-12

Înapoi