Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2016 Privind atribuirea directa a contractului de achizitie publica firmei SC Tomaida SRL pentru instalatia electrica de protectie impotriva traznetului si montarea sistemului de alarmare a populatiei 2016-03-30
22 / 2016 Privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 1000 lei familiei d-nei Comiza Victoria 2016-03-17
21 / 2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 2016-03-17
20 / 2016 Privind atribuirea directa a contractului de prestari firmei IF Construct SRL pentru videoinspectie conducte de canalizare 2016-03-17
19 / 2016 Privind sistematizarea retelelor edilitare existente si achizitia directa a materialelor necesare pentru corelarea reteleleor ce se afla in lucru fata de cele existente 2016-03-17
17 / 2016 Privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si de reprezentare de catre SC Aromapa Serv SRL cu actionar un ic Consiliul Local Ucea 2016-02-26
16 / 2016 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta de la locul de domiciliu la Scoala Generala Ucea 2016-02-26
15 / 2016 Privind incetarea contractelor de administrare incheiate intre Comuna Ucea si Regia Nationala a Padurilor Romsilva si aprobarea unui nou contract de administrare a fondului forestier propriecatea Comunei Ucea 2016-02-26
14 / 2016 Privind atribuirea directa a contractului de prestari servicii consultanta atragere fonduri private nerambursabile 100% pentru amenajare curte primarie si Scoala Generala 2016-02-26
13 / 2016 Privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare juridica 2016-02-26
12 / 2016 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC Arom Apa Serv SRL cu actionar unic Consiliul Local Ucea pe anul 2016 2016-02-26
11 / 2016 Privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2016 2016-02-26
10 / 2016 Privind aprobareea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 2016-02-26
9 / 2016 Privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta de la locul de domiciliu la Scoala Generala Ucea 2016-01-29
8 / 2016 Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute de art. 6 din Legea 416/2001 2016-01-29

Înapoi