Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
44 / 2016 Privind atribuirea directa a Contractului de prestari servicii firmei SC Progress Advisory Romania SRLpentru prestarea serviciului de consultanta in intocmirea cererii de finantare pentru obiectivului"Reabilitare drum comunal si retea stradala in sat corbi, Comuna Ucea 2016-05-13
43 / 2016 Privind atribuirea directa a Contractului de prestari servicii firmei SC Aspire Design SRL pentru proiectare "Retea de canalizare in localitatea Corbi, Comuna Ucea, judetul Brasov 2016-05-13
42 / 2016 Privind atribuirea directa a Contractului de prestari servicii firmei SC Aspire Design SRL pentru proiectare "Reabilitare drum comunal si retea stradala in sat Corbi, Comuna Ucea" 2016-05-13
41 / 2016 Privind explorarea cantitatii de 100 mc lemne de foc din padurea comunala 2016-04-27
40 / 2016 Privind modificarea unor contracte de pasunat in conformitate cu situatia rezultata in urma efectuarii controlului pe teren si a rapoartelor de teledetectie 2015 efectuate decatre APIA Brasov 2016-04-27
38 / 2016 Privind stabilirea pretului de vanzare a masei lemnoase fasonata in anul 2016 RPL OCOLUL SILVIC PADURILE FAGARASULUI 2016-04-27
37 / 2016 Privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru partizile ce se vor valorifica pe picior nr. 3754 La Hranitor si P3757 Ucea, stabilite in baza pretului de referinta, tinandu-se seama de raportul cerere-oferta pe specii si sortimente 2016-04-27
36 / 2016 Privind aprobarea executiei bugetare a anului 2015 2016-04-27
35 / 2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 2016-04-27
34 / 2016 Privind atribuirea contractului firmei SC Style Advertising SRL pentru achizitionarea indicatoarelor rutiere 2016-04-27
33 / 2016 Privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta de la locul de domiciliu la Scoala Generala Ucea 2016-04-27
32 / 2016 Privind alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta 2016-04-27
31 / 2016 Privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Comuna Ucea, Scoala Gimnaziala Ucea de Jos si SC Sirinx Music SRL in vederea implementarii proiectului cultural "Sa descifram tainele muzicii" 2016-03-30
30 / 2016 Privind aprobarea actului aditional la contractul de delegare de gestiune al serviciului de apa inregistrat sub nr. 50/05.01.2012 2016-03-30
29 / 2016 Privind aprobarea proiectului cultural "Festivalul de colinde, traditii si obiceiuri la Ucea" 2016-03-30

Înapoi