Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
28 / 2016 Privind aprobarea Regulamentului pentru stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita 2016-03-30
27 / 2016 Privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta de la locul de domiciliu la Scoala Generala Ucea 2016-03-30
26 / 2016 Privind insusirea contractului de presetari nr. 6/09.02.2016 inchieiat intre Comuna Ucea si SC Topo Trans SRL pentru ridicare topografica a drumului forestier DP3 necesara la documentatia de expropiere 2016-03-03
25 / 2016 Privind atribuirea directa a contractului de prestari servicii firmei PFA Pologea Liviu MArgarit pentru ridicarea topografica necesara in vederea intocmirii planului parcelar in Sumerna 2016-03-03
24 / 2016 Privind atribuirea directa a contractului de achizitie publica firmei SC Sodexo Pass Romania SRL pentru emiterea tichetelor sociale pentru prescolari conform Legii 248/2015 2016-03-30
23 / 2016 Privind atribuirea directa a contractului de achizitie publica firmei SC Tomaida SRL pentru instalatia electrica de protectie impotriva traznetului si montarea sistemului de alarmare a populatiei 2016-03-30
22 / 2016 Privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 1000 lei familiei d-nei Comiza Victoria 2016-03-17
21 / 2016 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 2016-03-17
20 / 2016 Privind atribuirea directa a contractului de prestari firmei IF Construct SRL pentru videoinspectie conducte de canalizare 2016-03-17
19 / 2016 Privind sistematizarea retelelor edilitare existente si achizitia directa a materialelor necesare pentru corelarea reteleleor ce se afla in lucru fata de cele existente 2016-03-17
17 / 2016 Privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si de reprezentare de catre SC Aromapa Serv SRL cu actionar un ic Consiliul Local Ucea 2016-02-26
16 / 2016 privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta de la locul de domiciliu la Scoala Generala Ucea 2016-02-26
15 / 2016 Privind incetarea contractelor de administrare incheiate intre Comuna Ucea si Regia Nationala a Padurilor Romsilva si aprobarea unui nou contract de administrare a fondului forestier propriecatea Comunei Ucea 2016-02-26
14 / 2016 Privind atribuirea directa a contractului de prestari servicii consultanta atragere fonduri private nerambursabile 100% pentru amenajare curte primarie si Scoala Generala 2016-02-26
13 / 2016 Privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare juridica 2016-02-26

Înapoi