Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2017 Privind alegera unui consilier in calitate de presedinte de sedinta 2017-06-30
52 / 2017 Privind deplasarea in strainatate a primarului comunei Ucea insotit de viceprimarul comunei Ucea, un grup de 5 consilieri locali si 3 angajati din cadrul Comunei Ucea 2017-06-12
51 / 2017 Privind aprobarea organigramei SC AROMAPA SERV SRL ca urmare a constituirii Consiliului de administratie 2017-06-12
50 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de administratie al SC AROMAPA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea 2017-06-12
49 / 2017 Privind aprobarea Planului de administrare al SC AROMAPA SERV SRL- cu actionar unic Consiliul Local Ucea pentru perioada 2017-2021 intocmit de catre Consiliul de Administratie 2017-06-12
48 / 2017 Privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Ucea judetul Brasov insusit prin HCL nr 26/1999 2017-05-29
47 / 2017 Privind aprobarea inscrierii provizorie in evidentele de publicitate a imobilului Strada 1 vest- DS 519/2 in suprafata de 6171 mp in proprietatea Comunei Ucea- domeniul public 2017-05-29
46 / 2017 Privind atribuirea directa a constractului de prestari servicii pentru masuratori topografice si intocmire planuri parcelare in vederea emiterii titlurilor de proprietate pentru suprafata de 808ha 2017-05-29
45 / 2017 Privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Ucea judetul Brasov in domeniul privat al acesteia 2017-05-29
44 / 2017 Privind aprobarea executiei bugetare a anului 2016 2017-05-29
43 / 2017 Privind aprobarea contractelor de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apa ce vor fi intocmite de catre SC AROMAPA SERV SRL pentru persoanele fizice si persoanele juridice 2017-05-29
42 / 2017 Privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta de la locul de domiciliul la Scoala Generala Ucea 2017-05-29
41 / 2017 Privind modificarea unor contracte de pasunat in conformitate cu situatia rezultata in urma efectuarii verificarilor pe teren 2017-05-09
40 / 2017 Privind alocarea sumei de 20.000lei din veniturile proprii Parohiei Ortodoxe Ucea de Jos 2017-04-27
39 / 2017 Privind rezilierea constractului de concesiune nr 1330/24.05.2005 incheiat intre Comuna Ucea si SC CHIRILA COM SRL 2017-04-27

Înapoi