Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
84 / 2017 Privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Comuna Ucea, Scoala Gimnaziala Ucea de Jos si SIRINX MUSIC SRL in vederea implementarii proiectului cultural \'\'SA DESCIFRAM TAINELE MUZICII\'\' 2017-09-28
83 / 2017 Privind aprobarea tranportului dus-intors al elevilor cu microbuzul scolar 2017-09-28
82 / 2017 Privind rezilierea contractului de inchiriere nr 4104/22.10.2008 incheiat intre Comuna Ucea si SC LUDEL COM SRL 2017-09-28
81 / 2017 Privind alegerea unui consilier in calitate de presedinte de sedinta 2017-09-28
80 / 2017 Privind utilizarea cantitatii de 4mc - lemn de lucru specia fag si 6mc lemn de lucru carpen, din partida 104 Ucea pentru incalzire in cadrul comunei Ucea 2017-08-31
79 / 2017 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ucea in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ucea de Jos 2017-08-31
78 / 2017 Privind atribuirea directa a contractului de prestari servicii PFA Stelea Rodica pentru intabulare in Cartea Funciara a Strazilor din localitatea Ucea de Jos 2017-08-31
77 / 2017 Privind atribuirea directa a Contractului de lucrari reparatii la rezima PSI din localitatea Ucea de Sus firmei SC LUMINAR ARPA SRL 2017-08-31
76 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 2017-08-31
75 / 2017 Privind aderarea comunei Ucea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Monte-Fagaras-Balea-Capra 2017-08-08
74 / 2017 Privind aprobarea Acordului de finantare incheiat intre comuna Ucea, judetul Brasov din Romania si satul Slobozia, raionul Stefan Voda din Republica Moldova in vedrea finantarii proiectului \'\'ALimentare cu energie electrica a iluminatului public Slobozia\'\' 2017-08-08
73 / 2017 Privind aprobarea proiectului \'\'Modernizarii drumurilor interjudetene DJ 104A, DJ 105C SI DJ 105P format din DJ 104A KM 0+000-45+000, DJ 105C KM 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800 2017-08-08
72 / 2017 Privind aprobarea incheierii Conventiei Cadru privind exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatii private a Comunei Ucea afectate de obiective/sistemele din sectorul gazelor naturale 2017-07-31
71 / 2017 Privind aprobarea Anexei 2- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 - la contractul de administrare nr. 1932/26.04.2017 intocmit intre RNP-ROMSILVA-Directia Silvica Arpas si comuna Ucea in vederea administarrii de 685,43ha 2017-07-31
70 / 2017 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al comunei Ucea 2017-07-31

Înapoi