Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2017 Privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 650lei domnului Zepa Adrian 2017-04-27
37 / 2017 Privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 1000 lei familiei doamnei Clontea Teodora 2017-04-27
36 / 2017 Privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta de la locul de domiciliul la Scoala Generala Ucea 2017-04-27
35 / 2017 Privind numirea domnului Mardan Ghoerghe in functia de presedinte al consiliului de administratie al SC AROMAPA SERV SRL 2017-04-25
34 / 2017 Privind numirea doamnei Oniga Raluca Elena in calitate de membru in Consiliul de administratie al SC AROMAPA SERV SRL 2017-04-25
33 / 2017 Privind numirea doamnei Dobrin Daaniela Cristina in calitate de membru in Consiliul de administratie al SC AROMAPA SERV SRL 2017-04-25
32 / 2017 Privind utilizarea cantitatii de 86mc - lemn de lucru specia carpen cu diamentru <24 din partida 3 Golbav pentru incalzire in cadrul Comunei Ucea 2017-04-25
31 / 2017 Privind incetarea contractului de administrare nr 1778/2016 incheiat intre Comuna Ucea si Regia Nationala a Padurilor Romsilva - Directia Silvica Sibiu prin Ocolul Silvic Arpas si aprobarea unui nou contract de administrare a fondului forestier proprietatea Comunei Ucea 2017-04-25
30 / 2017 Privind modificarea art 10 pct 5 alin 1 al actului constitutiv al societatii SC AROMAPA SERV SRL cu actionar unic Consiliul Local Ucea, modificat prin Hotararea Consiliului Local Ucea 8/2017 2017-04-25
29 / 2017 Privind aprobarea acordului de parteneriat in vederea \'\'Modernizarii drumurilor interjudetene DJ 104A, dj 105C si Dj 105p format din DJ 104a km 0+000+45+000, dj 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800\'\' 2017-04-25
28 / 2017 Privind normativele proprii de cheltuieli stabilite ca limite maxime in cadrul carora se pot aproba si efectua cheltuieli pentru actiuni de protocol de catre Comuna Ucea 2017-03-31
27 / 2017 Privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2017 2017-03-31
26 / 2017 Privind stabilirea obligatiilor ce le revin institutiilor publice, agentilor economici si altor persoane juridice precum si a cetatenillor din comuna Ucea, in domeniul bunei gospodariri a localitatilor componente ale comunei, stabilirea faptelor care constituie contraventii pentru incalcarea acestor obligatii precum si sanctiunile ce se ppt aplica pentru acestea. 2017-03-31
25 / 2017 Privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii catre AFIR a avansului solicitat pentru finantarea proiectului \'\'MODERNIZARE DRUM FORESTIER COMUNA UCEA, JUDETUL BRASOV\'\' 2017-03-31
24 / 2017 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului \'\'MODERNIZARE DRUM FORESTIER COMUNA UCEA, JUDETUL BRASOV\'\' 2017-03-31

Înapoi