Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
69 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 2017-07-31
68 / 2017 Privind utilizarea cantitatii de 40mc - lemn de lucru specia fag,carpen,mesteacan,plop din partida 53 Ghirlotel pentru incalzire in cadrul Comunei Ucea 2017-07-20
67 / 2017 Privind utilizarea cantitatii de 50mc - lemn de lucru specia fag,carpen,mesteacan,plop din partida 53 Ghirlotel pentru incalzire in cadrul comunei Ucea respectiv pentru incalzirea a societatii SC AROMAPA SERV SRL al carui actionar unic este Consiliul Local Ucea 2017-07-20
66 / 2017 Privind exploatarea cantitatii de 43mc lemn de rasinoase din partida 53 Ghirlotel pentru realizarea acoperisului la statia de clorinare si atelierul mecanic, imobile ce au drept proprietar Comuna Ucea 2017-07-20
65 / 2017 Privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea FNGCIM SA IFN in vederea garantarii catre AFIR a avansului solicitat pentru finantarea proiectului \'\' MODERNIZARE DRUM FORESTIER COMUNA UCEA, JUDETUL BRASOV\'\' 2017-07-20
64 / 2017 Privind modificarea unor contracte de pasunat in conformitate cu situatia rezultata in urma efectuarii verifcarilor pe teren 2017-07-20
63 / 2017 Privind reducerea capitalului social al SC AROMAPA SERV SRL 2017-07-20
62 / 2017 Privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru buldoexcavatorul si tractorul aflate in parcul auto al comunei Ucea 2017-07-20
61 / 2017 Privind aprobarea actului aditional la contractul de executie lucrari nr 4189/2014 pentru realizarea Investitiei retea de canalizare, ape menajere, statie de epurare,retea de canalizare ape pluviale, modernizare si reabilitare strazi, sat Ucea de Jos pentru realizarea lucrarilor suplimentare in valoare de 900 270.25lei conform anexei nr 1 - lucrari justificate in baza devizului mentionat in anexa nr 2 2017-07-20
60 / 2017 Privind revocarea Hoatararii Consilului Local Ucea nr 41/09.05.2017 2017-07-20
59 / 2017 Privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta de la locul de domiciliu la Scoala Generala Ucea 2017-06-30
58 / 2017 Privind utilizarea cantitatii de 28mc lemn de lucru specia fag cu diamentru <24 din partida 3 Golbav pentru incalzire in cadrul comunei Ucea 2017-06-30
57 / 2017 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 2017-06-30
56 / 2017 Privind aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierderi al SC AROMAPA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea, precum si a raportului de gestiune privind rezultatele economico-financiare al SC AROMAPA SERV SRL pentru anul 2016 2017-06-30
55 / 2017 Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC AROMAPA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea 2017-06-30

Înapoi