Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2017 Privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere prevazute de art.185, alin.1, lit.b din legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala a contraibuabililor persoane fizice 2017-03-06
19 / 2017 Privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obicetivul de investitii: \'\'Modernizare si reabilitare strazi in localitatea Ucea de Sus, comuna Ucea, judet Brasov 2017-03-06
18 / 2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: \'\'Retea de canalizare menajera in localitatea Ucea de Sus, comuna Ucea, judetul Brasov 2017-03-06
17 / 2017 Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitie \'\'Modernizare drum comunal si retea stradala in sat Corbi, comuna Ucea 2017-03-06
16 / 2017 Privind alegerea unui consilier in calitate de presedinte de sedinta 2017-03-06
15 / 2017 Privind aprobarea Acordului de cooperare si infratire intre Comuna Ucea, Judetul Brasov din Romania si satul Slobozia, Raionul Stefan Voda din Republica Moldova 2017-02-28
14 / 2017 Privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta de la locul de domiciliu la Scoala Generala ucea 2017-02-28
13 / 2017 Privind retragerea comunei Ucea din regia Publica Locala - Ocolul SIlvic \'\'Padurile Fagarasului RA 2017-02-28
12 / 2017 Privind organizarea,functionarea si exercitarea auditului public intern in sistem de cooperare 2017-02-28
11 / 2017 Privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 1000lei familiei doamnei Onea Elena Ramona 2017-02-22
10 / 2017 Privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta de la locul de dimiciliul la Scoala Generala Ucea 2017-02-28
9 / 2017 Privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SC AROMAPA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea pentru mandatul 2017-2021 2017-01-31
7 / 2017 Privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Ucea, judetul Brasov insusit ptin H.C.L nr 26/1999 2017-01-31
6 / 2017 Privind planul de lucrari de interes local pt repartizarea orelor de munca la art. 6 din Legea 416/2001 2017-01-31
5 / 2017 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2017 2017-01-31

Înapoi