Economia

Număr total de agenți economici activi 13

Nr.

crt.

Denumirea agentului

economic

Domeniul de

activitate

Nr. salariați
1 S.C. CARMOLIMP SRL prelucrarea cărnii  386 
2 S.C. OLICLADO SRL  producția vegetală  16 
3

S.C. DISTRICARM DISTRIBUTION S.R.L.

distribuție marfă  17 
4 S.C. ZOOEXPERT S.R.L.  creșterea animalelor  15 
5 S.C. CARMOLACT S.R.L.  prelucrarea laptelui 
6 AIR FRESHENER SRL  baruri și alte activități de servire a băuturilor 
7 BIRMAN SRL  comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
8 S.C. VIORELIA TERMOPAN S.R.L. tâmplărie PVC  11
9 S.C VIORELIA COMIMPEX S.R.L. transport persoane 
10 S.C. RASOF PROD S.R.L. panificație  15 
11 S.C. PASOVID S.R.L. activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 
12 S.C. MELSICON S.R.L prelucrarea lemnului
13  S.C. SEBADEL SRL comerț cu amănuntul în magazine nespecializate 

 

Dezvoltare rurală:

  • Exploatații agricole și suprafața cultivată 
  • Unități de cercetare și producție: denumirea, profilul, suprafața administrată.
  • Efective de animale în gospodăriile populației, pe specii:

- păsări - 4459
- bovine - 740
- cabaline - 93
- ovine - 4398
- câini și pisici - 889
- porcine - 450

Înapoi