Infrastructura

Accesul la rețeaua de căi ferate (distanța până la cea mai apropiată stație sau haltă CFR) - 1km

 

Accesul la rețeaua de drumuri naționale, județene, comunale, forestiere: DN1, DJ 105 C trec prin comună


Dotări edilitar - gospodărești (lungimea rețelelor și starea lor tehnică)

  • drumuri naționale, județene, comunale, forestiere, pe teritoriul administrativ al localității DN1, DJ 105 C, Drumuri Comunale
  • rețeaua de alimentare cu apă potabilă
  • rețeaua de canalizare în sistem propriu
  • rețeaua de comunicații (telefon, internet, cablu TV)

 

Cultură

  • 4 Cămine culturale
  • 4 biserici

 

Sănătate

  • 3 unități medicale de stat cu 1 medic, 1 asistentă și 1 personal întreținere
Înapoi