Prezentare generală

Comuna Ucea este situată în centrul țării, în partea de vest a Județului Brașov, la poalele munților Făgăraș, având un relief de câmpie depresionară, la o distanță de 8 Km de orașul Victoria și de 91 Km de reședința județului, municipiul Brașov.


Teritoriul administrativ al comunei este compus din patru sate:

 • Ucea de Jos; resedința administrativă; 
 • Ucea de Sus; situat la 5 km nord de centrul comunei ;
 • Corbi; situat la 2 km est de centrul comunei;
 • Feldioara; situat la 3 km sud-est de centrul comunei

 

Vecinii comunei Ucea sunt:

 • la est - comuna Vistea și Oraș Victoria
 • la vest - comuna Arpas, jud. Sibiu
 • la nord - comuna Bruiu, Jud. Sibiu
 • la sud - comuna Arefu, Jud. Argeș

 

Date administrativ teritoriale :

a. Suprafața totală 10498,22 ha

    din care:

 • intravilan 443 ha
 • extravilan 10055,22 ha

 

b. Suprafața terenurilor pe categorii de folosință:

 • agricol 6131,68 ha
 • neagricol 3923,54 ha
 • pășune 3094,09 ha
 • fâneață 1303,72 ha
 • pădure 3191,87 ha

 

c. Număr de gospodării (locuințe) 974 din care racordate la:

 • Alimentare cu apă potabilă - 839
 • Canalizare în sistem propriu - 719
 • Gaze naturale - 731 abonați
 • Electricitate - 963 abonați
 • Telecomunicații - 371 abonați Romtelecom

 

Evenimente locale (zilele localităţii, târguri, expoziţii, etc):

 • Evenimente locale: FII SATULUI
 • Sărbători de iarnă specifice: Ceata de feciori, Șezători, Joc popular, Irozii, Plugușorul, Steaua.
Înapoi